Balcões de Farmácia
Balcão
Refª MF.B.94
Balcão
Refª MF.B.50
Balcão
Refª MF.B.51
Balcão 52
Refª MF.B.52
Balcão 53
Refª MF.B.53
Balcão
Refª MF.B.54
Balcão
Refª MF.B.55
Balcão
Refª MF.B.56
Balcão
Refª MF.B.57
Balcão
Refª MF.B.92
Balcão
Refª MF.B,61
Balcão 60
Refª MF.B.60
Balcão 63
Refª MF.B.63
Balcão 64
Refª MF.B.64 / Refª MF.B.64D